Våre sponsorer
Ambassadører
Ambassadører
Vi skal vinne på og utenfor banen

Hva betyr det å utgjøre en forskjell for norske friidrettsutøvere og hva gjør de selv for en mer bærekraftig verden?

Les mer
Bedrifter
Bedrifter
Hvordan utgjør norsk næringsliv en forskjell?

Mange norske bedrifter tar et sterkt ansvar både på og utenfor arbeidsplassen - enten tilknyttet kjernevirksomheten eller andre områder bedriften og de ansatte kan utgjøre en forskjell på. Norsk næringsliv besitter teknologi, kunnskap og erfaringer som er nyttige for å løse mange av de utfordringene vi står ovenfor og de ønsker vi å dele her i "Utgjør en forskjell".

Gjør din bedrift noe for å utgjøre en forskjell? Sjekk ut hvordan våre sponsorer utgjør en forskjell og send oss gjerne ditt bidrag!

Les mer
FNs bærekraftsmål
FNs bærekraftsmål
Hva er FNs bærekraftsmål?

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Målene skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn. 

Et av hovedprinsippene i bærekraftsmålene er at ingen skal utelates - Leaving no one behind. De mest sårbare menneskene må derfor prioriteres og eksempler på ekskluderte grupper er mennesker med nedsatt funksjonsevne, flyktninger, etniske og religiøse minoriteter, jenter og urfolk.

Målene ble laget på en demokratisk måte gjennom innspill fra land over hele verden og nesten ti millioner mennesker fikk sagt sin mening i prosessen.

Les mer