Bislett Alliansen

Bislett Alliansen - en spydspiss innen bærekraft og miljø

Bislett Alliansen - en spydspiss innen bærekraft og miljø

Bislett Alliansen, som driver Bislett Stadion og Bislett Games, har vært en pioner innenfor miljø- og bærekraft – ikke bare innen norsk idrett, men i Norge generelt. De har en rekke tiltak på stadion og under den årlige friidrettsfesten Bislett Games som kan og bør trekkes frem for inspirasjon til andre å la seg begeistre av.

To av deres tiltak på stadion er at de har installert solcellepaneler som forsyner mye av det daglige forbruket av strøm og et godt implementert kildesorteringssystem. Under selve Bislett Games-stevnet er det inkludert billett for kollektivtransport for alle publikum og alle utøvere fraktes med nullutslipps kjøretøy som elbiler, el-busser, tog og trikk. Bislett Games er også det eneste idrettsstevne i Norge som har tatt den prestisje tunge bærekraftsstandarden ISO 20121.

I flere år har Bislett Alliansen blitt berømmet for sitt tydelige standpunkt, hvilket har resultert i flere velfortjente priser og skryt fra både publikum og utøvere. Grønne tiltak har på ingen måte vært på bekostning av kvalitet; tvert imot!

For å lese litt mer om hvordan Bislett Alliansen tenker om sitt samfunnsansvar, klikk deg inn her: https://www.bislettstadion.no/bislett-alliansen/samfunnsansvar/