Fana IL

Erlend Bolstad Raa fra Fana IL viser hvor enkelt det er å utgjøre en forskjell

Erlend Bolstad Raa fra Fana IL viser hvor enkelt det er å utgjøre en forskjell

Erlend Bolstad Raa fra Fana IL kan mer enn å hoppe høyt! Det skal så lite til for å utgjøre en forskjell og det starter i hjemmet med deg selv. Lær av Erlend og ha et bevisst forhold til kildesortering. Gjennom å kildesortere blir avfallet en ressurs. Vi bør kildesortere fordi at miljøgifter ikke skal komme på avveie og skader mennesker, natur og miljø. Det kildesorterte avfallet må ikke sees på som søppel, men råstoff som inngår i produksjonen av nye produkter. Visste du for eksempel at at for hver kilo plast som gjenvinnes sparer vi to kilo forbruk av olje?