Hansa Borg

Hansa Borg - sirkulær plastøkonomi

Hansa Borg - sirkulær plastøkonomi

Hansa Borg Bryggerier har gjennom alle sine regionale bryggerier og sitt produksjons- og tappeanlegg for Olden naturlig mineralvann i Oldedalen, mer enn hundre år lange tradisjoner for å gi tilbake til samfunnet, gjennom bidrag til blant annet aktiviteter og arrangementer innen kultur, idrett og foreningsliv.

Hansa Borg og Olden tar samfunnsansvar og investerer i fellesskapet fordi det er en del av selskapets fundament og virksomhet. Selskapet og deres produkter ønsker å være tilstede der hvor mennesker møtes og begeistres over gode opplevelser, med spesiell fokus på sine lokalmiljø.

Selskapet har satt seg seks prioriteringer innen bærekraft. Her har de valgt ut klimamålene der de kan gjøre en størst mulig forskjell, med utgangspunkt i FNs 17 bærekraftsmål: 3. God helse, 5. Likestilling, 7. Ren energi for alle, 12. Ansvarlig forbruk og produksjon, 13. Stoppe klimaendringene og 17. Samarbeid for å nå målene.

Som en del av dette arbeidet jobber Hansa Borg med tiltak som skal bidra til en mer sirkulær plastøkonomi. Målet er å øke bruken av resirkulert plast, unngå unødvendig bruk av plast og designe for gjenvinning.

Stina Kildedal-Johannessen fra Hansa Borg oppfordrer alle til å være bevisste forbrukere og gjennomføre enkle tiltak som resirkulering, panting og gjenbruk – både privat og på jobb. På denne måten kan alle bidra i arbeidet mot en bedre verden!