Like Muligheter

Like Muligheter - et løft for kvinneidretten

LM.jpg
Like Muligheter - et løft for kvinneidretten
Med verdiprosjektet Like Muligheter går Norges Friidrettsforbund, Norges Skiforbund og Norges Bryteforbund sammen med Coop, LO og Thon Hotels for å sikre jenter like gode rammebetingelser som gutter i idretten.

- Vi er stolte over å være Like Muligheter-ambassadører. Verdiprosjektet er et godt og viktig initiativ og det er positivt at flere krefter går sammen for å utjevne forskjellene i idretten, sier Amalie Iuel, Maren Lundby og Grace Bullen.

Ambassadørene vil som en del av Like Muligheter delta på grasrotaktiviteter, klubbesøk og seminarer. I tillegg vil de fronte temaet gjennom kampanjer og i sosiale medier.

- Vi er et av verdens mest likestilte land. Da må også idretten gi samme muligheter til kvinner som til menn. Som både idretts- og likestillingsminister stiller jeg sterke forventninger til idretten om å levere på likestilling. Det innebærer også at sponsorer motiveres og "pushes" til å sponse kvinnelige idrettsutøvere på lik linje med herreidretten. Jeg vil rette en stor takk til dere som står bak dette initiativet, som sammen med andre prosjekter trekker i riktig retning, sier kultur – og likestillingsminister Abid Raja.

LO, Coop og Thon blir samarbeidspartnere.
- Vi ønsker å bidra til at jenter og kvinner i bredde- og toppidretten får like muligheter som gutta til å drive med idretten sin. Målet er at Like Muligheter er starten på en nasjonal dugnad som skal bidra til økt satsing på jenter i alle idretter, sier LO-leder Hans Christian Gabrielsen, viseadministrerende direktør Gøril Joys Johnsen i Coop og konserndirektør Morten Thorvaldsen i Thon Hotels.

De tre neste årene vil de støtte prosjektet økonomisk, og særforbundene og utøvernes klubber skal bruke de øremerkede midlene på tiltak rettet mot jenter. Som en del av verdiprosjektet setter særforbundene og en styringsgruppe seg også konkrete mål som f.eks like treningsfasiliteter, støtteapparat og konkurransemuligheter for jenter som gutter. Særforbundene vil jobbe med rekruttering og har mål om flere kvinnelige ledere og trenere i idretten.