Ragn-Sells

Ragn-Sells gjør det mer lønnsomt å benytte gjenvunnet materiale

Ragn-Sells gjør det mer lønnsomt å benytte gjenvunnet materiale

Ragn-Sells bruker sin markedsposisjon til å legge press på myndighene slik at det skal bli mer lønnsomt å bruke gjenvunnet materiale. I tillegg støtter de idretten - lokalt og nasjonalt, bredde og topp - for å stimulere til god helse. Dette er to tiltak Ragn-Sells gjør for en mer bærekraftige verden slik at vi når FNs bærekraftsmål