Stiftelsen VI

Stiftelsen VI - like muligheter for alle!

Stiftelsen VI - like muligheter for alle!

Stiftelsen VI jobber for å gi personer med nedsatt funksjonsevne like muligheter til et fullverdig liv. De bidrar til at flere mennesker med funksjonsnedsettelse opplever høyere livskvalitet, forbedret helse, økt mestringstro og mer sosial kontakt.

VI skal forene, inspirere og engasjere til et større fellesskap - både i idretten og hverdagslivet. VI fremmer likeverd gjennom like muligheter til å fungere og prestere ved å:

  • Fremme idrettsaktiviteter for mennesker med nedsatt funksjonsevne både i topp og i bredde
  • Forene idrettsaktiviteter og –miljø mellom mennesker uten og med og funksjonsnedsettelse
  • Gi arbeidet med idrettsaktiviteter for personer med nedsatt funkjsonevne bedre og mer forutsigbare økonomiske rammer
  • Gi idrettsutøvere med nedsatt funkjsonsevne samme oppmerksomhet og anerkjennelse som idrettsutøvere ellers

 

Stiftelsen VI skal arbeide kontinuerlig for å rette opp i ubalansen mellom mennesker med nedsatt funksjonsevne og samfunnet forøvrig. I kontrast til befolkningen ellers, er det få synlige Paralympiske helter og rollemodeller som kan tenne håp og drømmer for mennesker i tilvarende situasjon.

Følelse av utenforskap på et plan i livet leder ofte til utenforskap på andre plan. På samme måte hvor følelse av mestring på en arena, skaper mulighet for annen mestring. Derfor er målet at inkludering og deltakelse i paraidretten skal øke, og at flere deltar regelmessig i aktivitet i fellesskap.