McDonald's

Hva gjør McDonald's for en mer bærekraftig verden?

Mcdonalds sponsorside.png
Noe å se frem til

McDonald’s er overbevist om at velsmakende mat også kan være bærekraftig. Vi ønsker å bruke vår posisjon som en av verdens ledende restaurantkjeder til å oppnå dette. Internasjonalt har vi i McDonald’s over 37 000 restauranter i mer enn 100 land. Mer enn 69 millioner gjester besøker disse daglig. Her i Norge har vi årlig 35 millioner gjestebesøk i våre 72 restauranter. Da sier det seg selv at også små endringer i vår virksomhet kan få stor og positiv innvirkning på miljøet – både globalt og nasjonalt.

McDonald’s har en rekke tiltak som bidrar til å nå FNs Bærekraftsmål. Bærekraftstrategien Scale for Good definerer fem områder hvor vi mener McDonald’s kan utgjøre den største forskjellen globalt. Dette baseres på en sosial og miljømessig analyse av vår virksomhet, og hvilke bærekraftområder som betyr mest for våre gjester, medarbeidere, franchisetakere og leverandører.

 

Bærekraftig kjøtt

Vi er en av verdens største innkjøpere av kjøtt. Dette gir oss et ansvar for å bidra til at kjøttindustrien verden over. Vi jobber for stadig mer bærekraftige produksjonsmetoder og rutiner – både med tanke på dyrevelferd, miljø, klima og lokalsamfunnene som berøres. Etterspørselen etter kjøtt ventes å øke de neste tiårene, det presiserer behovet for mer effektive og bærekraftige produksjonsmetoder.

 

Muligheter for unge

McDonald’s samarbeider med International Youth Foundation om å tilby arbeidstrening, arbeidsplasser og programmer for å utvikle flere arbeidsplasser.

 

Familiene våre

Vi er verdens kanskje mest populære familierestaurant, og har dermed gode muligheter til å være en positiv aktør for de familiene som besøker oss. Blant annet ved å øke tilgangen til alternativer med frukt, grønnsaker, vann og meieriprodukter med redusert fettinnhold.

 

Klima

Klimaendringer er vår tids største miljøutfordring. Den har konsekvenser for våre gjester og medarbeidere, vår verdikjede og alle de tusenvis av lokalsamfunn som vi driver restauranter i verden over. Som en av verdens største restaurantkjeder vil vi bruke størrelsen vår til å være med og adressere denne utfordringen. Både med tanke på oss som lever nå, men også de kommende generasjoner.

 

Emballasje og gjenvinning

FNs miljøprogram UNEP advarer om at det i 2050 kan være mer plast enn fisk i verdenshavene. I tillegg estimerer Verdensbanken at det innen 2025 vil produseres seks millioner tonn avfall hver eneste dag. Med 37 000 restauranter verden over, og 69 millioner gjester hver dag, sier det seg selv at våre tiltak på dette området vil ha stor, samlet effekt.