Nestlé

Hva gjør Nestlé for en mer bærekraftig verden?

nestl-logo_49915939522_o.png
Good Food. Good Life.

Nestlé skal gripe mulighetene og kraften som ligger i mat for å øke livskvalitet – i dag og for kommende generasjoner.

Som verdens største mat- og drikkevareprodusent berører selskapet hver dag milliarder av menneskers liv: Fra bøndene som dyrker råvarene i produktene våre til familiene som spiser og drikker dem, lokalsamfunnene der vi bor og jobber, og videre til naturen vi alle er avhengig av. Vi  jobber sammen med partnere og interessenter for å skape felles verdier og bidra til et bedre samfunnet, samtidig som vi sikrer langsiktig suksess for selskapet. Vi kaller dette Creating Shared Value (CSV), og integrerer det i alt vi gjør for innfri våre ambisjoner og forpliktelser.

CSV er tett knyttet opp mot FNs 2030 Agenda for Bærekraftig Utvikling. Nestlé bidro til å utforme de 17 Bærekraftsmålene (SDGs), og vi jobber i dag hardt for å innfri dem. Selskapets bærekraftsstrategi er nøye kartlagt og utformet i samsvar med de 17 bærekraftsmålene, og alle våre initiativer og aktiviteter er knyttet opp mot ett eller flere mål.


Nestle-lekene logo 705x405.jpg

Bærekraftsmål 3 – God helse og livskvalitet Som mat- og drikkevareprodusent er dette bærekraftsmålet

Bærekraftsmål 3 – God helse og livskvalitet Som mat- og drikkevareprodusent er dette bærekraftsmålet

Som mat- og drikkevareprodusent er dette bærekraftsmålet helt sentralt for oss. Vi har i flere år jobbet for å gjøre produktene våre sunnere gjennom å redusere salt, sukker og mettet fett – og har et særlig fokus på barnehelse.

Nestlé-Lekene, Nestlés samarbeid med Norsk Friidrett, er ett eksempel på hvordan vi setter dette ut i praksis. Gjennom Nestlé-Lekene aktiverer vi årlig tusenvis av norske barn, og gir dem nyttig kunnskap om ernæring og bærekraft – i samarbeid med friidrettsstjernen Amalie Iuel. Nestlé-Lekene er en del av Nestlé for Healthier Kids, et globalt program som skal bidra til at 50 millioner barn får et sunnere liv innen 2030.

Bærekraftsmål 5 – Likestilling mellom kjønnene

Bærekraftsmål 5 – Likestilling mellom kjønnene

I 2019 lanserte Nestlé en ny plan for å fremme kjønnsbalanse i selskapet. Samtidig jobber vi for å oppnå likestilling uavhengig av kulturell bakgrunn, legning, religion og livssituasjon. Vi gjør dette både fordi vi har en overbevisning om at alle fortjener like muligheter, men også fordi erfaringen viser at ansatte med ulike bakgrunner og perspektiver gir bedre forretningsbeslutninger.

Mangfold er bare første skritt på veien. Inkludering er neste, og er avgjørende for at alle skal bli hørt, sett, respektert og trives i jobben sin. I Nestlé står dette høyt på agendaen, og vi er brennende opptatt av å skape en arbeidsplass der alle trives og får utviklet seg.

Bærekraftsmål 14 – Livet under vann

Bærekraftsmål 14 – Livet under vann

Matemballasje er viktig for å sikre trygg mat av høy kvalitet, beskytte under transport, forlenge levetiden og redusere matsvinn, men emballasje representerer også en utfordring for Nestlé, resten av bransjen og miljøet.

Nestlé har svært ambisiøse mål for å gjøre matemballasjen vi benytter mer bærekraftig, og innen 2025 skal all emballasjen vi benytter være enten gjenvinnbar eller gjenbrukbar. Målet er at ikke noe av emballasjen vår skal deponeres eller ende i havene og elvene våre.

For å nå dette målet, løfter vi på alle stener, og prøver ut en rekke ulike løsninger; både ved å øke bruken av resirkulert plast i emballasjen, bygge resirkuleringsinfrastruktur, utvikle nye materialer og leveringsmodeller for produktene våre – og endre forbrukeradferd.