Ragn-Sells

Hva gjør Ragn-Sells for en mer bærekraftig verden?

ragn-sells-logo-clean-farger.png
Klar, ferdig... kildesorter!

Vi sponser idrett og kultur på alle nivå og sammen med Norsk Friidrett oppfordrer vi til fysisk aktivitet og en bærekraftig idrett. I tillegg har vi flere samarbeidspartnere med bærekraft og miljø for øyet, deriblant annet Avfall Norge, Hold Norge Rent, Bring, KLP, Gipsgjenvinning AS og NMBU.

God helse

God helse

Ragn-Sells fokuserer på nærvær og medarbeidertilfredshet, vi vet at trivsel og god helse går hånd i hånd. HMS jobber vi systematisk med, både internt og eksternt.

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Ragn-Sells er sertifisert innen samfunnsansvar. Vi har god kontroll på leverandørkjeden vår og alt vi gjør skal tåle dagens lys. 

Bærekraftige byer og samfunn

Bærekraftige byer og samfunn

Gjennom initiativet Elskede by bidrar vi til utslippsfri transport av både pakker og avfall i sentrum av byen, i samarbeid med Bring og KLP.

Ansvarlig forbruk og produksjon

Ansvarlig forbruk og produksjon

Vi bidrar til gjenvinning og resirkulering av avfall slik at at vi kan bruke mindre av jordas jomfruelige ressurser og utnytte de råvarer vi allerede har tatt ut.

Stoppe klimaendringene

Stoppe klimaendringene

Vi legger press på lokale, regionale og nasjonale myndigheter for å få aksept for at sekundære råvarer skal benyttes i større grad. Det skal være lønnsomt å tenke miljø!

Livet under vann

Livet under vann

Ragn-Sells er i et meget godt samarbeid med Hold Norge Rent som har stort fokus på blant annet strandrydding. I dette samarbeidet tar vi ansvar for å minske marin forsøpling.

Liv på land

Liv på land

Vi er svært påpasselige med at våre anlegg ikke slipper ut farlige stoffer og med det forurenser lokalmiljøet. Vi gjør store investeringer for forsvarlig drift av vår virksomhet.

Samarbeid for å nå målene

Samarbeid for å nå målene

Vi sponser idrett og kultur på alle nivå og sammen med Norsk Friidrett oppfordrer vi til fysisk aktivitet og en bærekraftig idrett. I tillegg har vi flere samarbeidspartnere med bærekraft og miljø for øyet, deriblant annet Avfall Norge, Hold Norge Rent, Bring, KLP, Gipsgjenvinning AS og NMBU. I tillegg lytter vi aktivt til våre kunders behov og ønsker og har en jevn dialog med sentrale myndigheter.